Info här

Bildsidan


Som medlem i Västerås Släktforskarklubb får du vår medlemstidning Arosiana.

Här är ett urval av bilder i färg från senaste Arosiana.

Kerstin Andersson


Kerstin Andersson intervjuades av VLT om släktforskning den 1 mars.
Foto: Lotta Janssson

Hans Eriksson

Vår nye styrelsemedlem presenterar sig och berättar om varför han släktforskar.
Foto: Privat

Jourhavande Släktforskare 5/4


Vid jourhavande den 5 april fick Göran Bodén hjälp av Ingemar Widestig och
Gunnar Andersson hjälpte Siv Berglind med deras respektive släktforskning.
Foto: Sven Olby

Margareta Lundqvist berättar i detta nummer om sin
barndoms trädgård


Här ser vi Margaretas mor, Ingeborg, med pioner vid stugknuten.
Foto: Privat.


En trädgård med ett hav av blommor.


Margaretas föräldrahem, ett rött trähus byggt 1906. Föräldrarna, Ingeborg
och Eleon Larsson, står vid trappan.

Samrådskonferensen i Uppsala den 4-5 mars
Förbundet och medlemsföreningarna diskuterar aktuella
frågor och synpunkter. Lars Berglöf och Kerstin Andersson
representerade Västerås Släktforskarklubb


Foto: Kerstin Andersson.


Konferensen var förlagd till Norrlands Nation i Uppsala.
Foto: Inger Kylefors

Get-online-week på Skiljebobiblioteket den 29 mars

Ola Wikström på Skiljebobiblioteket, här i samtal med Monika Wilander,
hjälpte allmänheten att använda digitala hjälpmedel.
Foto: Kerstin Andersson

Släktforskningens dag den 18 mars på biblioteket

Hans & Elisabeth Elgerot med Henry Johansson.
Foto: Sven Olby.


Karin Jyrell fick besök av Per och Daniela Lindberg.
Foto: Sven Olby.


Thomas Pontusson och Gunnar Andersson
Foto: Sven Olby.

Stadsbiblioteket 22 mars

Eva Matsson berättar om mikrofilmsläsaren för tidningar för Gunnar Andersson
och Monika Wilander.


Demonstration. Eva Matsson visar hur mikrofilmsläsaren för tidningar fungerar.
Foto: Sven Olby

Medlemsmöte 20 april på Kyrkbacksgården

Björn Engström berättade hur man forskar om gårdar under rubriken
”Var har jag bott?” vid ett medlemsmöte den 20 april.
Kerstin Andersson tackar för föredraget.
Foto: Karin Jyrell