2017-08-31

Att person- och släktforska i ett kommunarkiv

En fortsättning från 18/10 med fler exempel från Västerås Stadsarkiv. Föredrag av Johan Andersson, arkivarie.
Arr. Stadsbiblioteket och Västerås Stadsarkiv, i samarbete med Västerås Släktforskarklubb.

Datum: 29 november, 2017

Tid: Kl. 18.00

Plats: Fackbiblioteket, nedre plan, Västerås stadsbibliotek.