2017-04-25

Kulturnatten

Klubben hjälper till med släktforskning. Vi finns i konferensrum Transformatorn, 1 tr. upp.

Datum: 16 september, 2017

Plats: Länsmuseet, Karlgatan 2