2017-04-06

Medlemsaktivitet

Gästgivargårdar i trakten.
Elisabeth Thorsner som själv bor i en gammal gästgivargård berättar om gästgivargårdar utgående från Västerås mot Köping, Norberg, Salberget och Enköping.
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.
Anmälan senast 16/11 till Karin Jyrell tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@tele2.se

Datum: 23 november, 2017

Tid: Kl. 18.00

Plats: Wallinsalen, Kyrkbacksgården