Församlingsregister

Församlingsnamn med fet stil avser nuvarande församlingar i kommunen.

Kommun Församling
Västerås Badelunda, se Västerås Badelunda
Barkarö, se Västerås-Barkarö
  Björksta
  Dingtuna
  Furby
  Hara, se Kungsåra
  Haraker
Från: Sveriges för- Hubbo
samlingar genom tiderna, Irsta
Skatteverket. Kungsåra
  Kärrbo
  Lilla Rytterne
  Lillhärad
  Lundby, se Västerås Lundby
  Romfartuna
  Rytterne
  Sankt Maria, se Västerås Domkyrkoförsamling
  Sankt Egidii, se Sankt Ilian
  Sankt Ilian, se Västerås Domkyrkoförsamling
  Sankt Nikolai
  Sevalla
  Skerike, se Västerås Skerike
  Tortuna
  Skultuna
  Stora Rytterne, se Rytterne
  Tortuna Vikhus, se Lilla Rytterne
  Vårfrukyrka, se Västerås Domkyrkoförsamling
  Västerås, se Västerås Domkyrkoförsamling
  Västerås Badelunda
  Västerås-Barkarö
  Västerås domkyrkoförsamling
  Västerås landsförsamling, se Sankt Ilian
  Västerås Lundby
  Västerås Skerike
  Ängsö

Några länkar om församlingar i Sverige:

http://www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna
http://home.swipnet.se/~w-13626/cntymap.html
http://www.nemo.nu/namn/sfgt/index.htm