Info här

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2016.

Medlemsantal vid årets slut är 454.

Styrelsen bestod av: Kerstin Andersson ordförande, Lars Berglöf vice ordförande,
Gunnar Andersson kassör, Karin Jyrell sekreterare, ledamöterna Ingemar Widestig,
Henry Johansson, Sven Olby, Monika Wilander och Torbjörn Wedholm.
Styrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden.

Redaktionskommitté: Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell,
Ingemar Widestig och Margareta Lindqvist är ansvariga för medlemstidningen, Arosiana.
Redaktionen har haft 3 möten.

Medlemsmöten/aktiviteter
Jan. 28 Medlemsmöte. Gunilla Zimmermanns föreläsning ”Att pussla ihop ett liv”.
Mars 31 Årsmöte, därefter berättade Ivan Klaesson om ”Pusselbitar utanför datorn”.
April 21 Medlemsmöte. ”Smörgåsbord” tips på källor i datorn för sin forskning.
Maj 26 Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.
Juni 2 Studiebesök på Karleby gårdsmuseum.
Okt. 20 Medlemsmöte. Anders Herou föreläser om ”Vallonforskning”.
Nov. 12 Medlemsmöte.”Emigrantforskning” föreläsning av Anna-Lena Hultman.
Dec. 1 Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.

Öppna aktiviteter
Febr. 25 Karin Bojs föreläsning ”Min europeiska familj”.
Samarrangemang med Länsmuseet, Badelunda hembygdsförening och Västerås
Släktforskarklubb.

Mars 19 Släktforskningens dag, Tema ”Släktforska med DNA”.
Lars Berglöf informerar och visar släktforskning med DNA.
Sven Olby informerar om släktforskning.
Skärmutställning.
Släktforskningshjälp till besökande.

Aug. 20 – 21 Släktforskardagar i Umeå.

Sept. 17 Kulturnatten fanns vi på Karlsgatan 2. Skärmutställning och släktforskningshjälp.

Sept. 29 DNA i släktforskning. Föreläsning av Peter Sjölund.
Samarrangemang med Länsmuseet, Västerås Släktforskarklubb och DIS-Bergslagen.

Nov. 12 På Arkivens dag deltog vi på Karlsgatan 2.
Skärmutställning på temat ”Välkommen hem ” och hjälpte besökare i deras släktforskning.
Gunilla Zimmermann föreläste om ”På jakt efter mormor i Kanada”.

Jourhavande släktforskare 13/1, 10/2, 13/4, 7/9, 12/10, 7/12.
Hjälp med släktforskarproblem.

Styrelsen har medverkat som cirkelledare på Medborgarskolan, Folkuniversitet FU och Västerås
pensionärsuniversitet VPU.

DNA -cirkel
Lars Berglöf leder diskussion 17/2, 16/3,20/4 och 12/5.

Information på Surahammars bibliotek.
Den 7/4 informerade Lars Berglöf och Kerstin Andersson
om Västerås Släktforskarklubb för intresserade släktforskare.

Information om släktforskning.
20/9 gav Sven Olby information i Haraker om släktforskning.

Vid biblioteksmöte den 14/11 deltog Kerstin Andersson och Gunnar Andersson
med bibliotekspersonal för information kring släktforskarplatsens utformning.

Information från Släktforskarförbundet.
3 mars besökte Chris Bringfors styrelsen.

Släktforskarförbundets Samrådskonferens, 5/3. Ombud var Kerstin Andersson och Lars Berglöf.

Släktforskarförbundets årsstämma i Umeå, 19/8.
Ombud var Lars Berglöf och Maria Olby.

Släktforskarförbundets redaktörskonferens, 19/8. Sven Olby deltog.

Hembygdsjournalens årsmöte, 7/3 deltog Sven Olby och Kerstin Andersson.

DIS-faddrar Sven Olby.

Hemsidan, www.arosiana.se, administreras av Gunnar Andersson.

Medlemstidningen Arosiana har utkommit med 3 nummer.
Styrelsen tackar för det gångna året.