Info här

Album 2017

Tillbaka-länk

Ett urval av bilder i färg från tidigare Arosiana.

Klicka på en bild för att komma till bildspel.
Använd Esc för att avsluta bildspel.

2017

Innehåll 1-2017
Forum
Från Bishop Hill till Kaliforniens guldfält
Så mindes Erik sitt Västerås
Bildsidan
Boktips, Gunilla Zimmermann
Valloninvandringen till Sverige
Katekesen och husförhörslängden
Läsövning
Verksamhetsberättelse
Årsmöte
Program

Innehåll 2-2017
Forum
Förbundets samrådskonferens
Var har du dina rötter? Kerstin Andersson
Ny styrelsemedlem: Hans Eriksson
Min barndoms trädgård, Margareta Lindqvist
Bildsidan
Om några gårdar i slutet av 1600-talet, Ingemar Widestig
Varför släktforskar du? Lars Berggren / Elisabeth Wahlberg
Släktsamband, Sven Olby
Skrock, vidskepelse och myter
Program

Innehåll 3-2017
Forum
Af, de eller von – vem heter vad? – Christoffer von Warnstedt
Allt för Sverige – Fredrik Mejster
Morfar till mig själv – Red.
En historia om stickning- Monika Wilander
Mikrohistoria – Monika Wilander
Bildsidan
Paleografi, en studie av handskrifter – Karin Borgkvist Ljung
Att skriva om sin släkt – Kerstin och Simeon Andersson
Läroböcker om att tyda äldre stilar/Boktips – Ingemar Widestig
Läsövning – Ingemar Widestig
Program