Info här

Arosiana 1-2018

Ett urval av bilder i färg från senaste Arosiana.


Kerstin Eriksson och Johan Andersson studerar tornväktare i Stadsarkivets dator på Släktforskningens dag 2018-01-20. Foto Sven Olby.


Klubbens utställningsbord under Släktforskningens dag. Gunnar Larsén tittat på materialet som klubben lagt fram. Foto Kerstin Andersson.

Släktforskarhjälp. Lennart Lindberg och klubbens Monika Wilander.


Siv Berglind fick släktforskarhjälp.


Karin Bojs berättade om DNA-trådar i vår historia i Hörsalen, stadsbiblioteket 2018-01-23. Foto Sven Olby.