Info här

Senaste nummer

 • Arosiana 1-2019

  SIDAN 4: Gästgivaregårdar och skjutsväsende
  De gästgiverier som låg utefter vägen Stockholm-Västerås-Örebro hade stor trafik, kanske 12-15 hästar per dygn. Andra var små, vissa hade inga hållhästar alls, utan endast hästar att kalla in vid behov.
  Text: Elisabeth Torsner

  SIDAN 8: Ortnamn
  Ortnamn har nog funnits sedan vi människor började tala. Så idag när jag färdas runt om i Sverige så reser jag genom många olika tidsepoker, olika naturförhållanden, olika namnbruk och jag blir mer uppmärksam på vår gamla historia.
  Text: Gunilla Jonsson-Ermedahl

  SIDAN 14: Spara eller inte spara
  I Hallstahammar finns WestmannaArvet, Västmanlands läns museums stora föremåls- och fotomagasin. Här förvaras inte mindre än 64 000 föremål och 1 miljon bilder
  Text: Susanne Cassé

  SIDAN 18: Paret Lewenhaupt på Carlslund
  I mitten av 1800-talet skedde stora förändringar i samhälle och kyrka. Gustaf Lewenhaupt (1791-1873) och Eva Lewenhaupt född Cronstedt (1797-1877) var sedan 1840-talet gripna av folkväckelsen som drog fram i vårt land.
  Text: Gunnar Kärrbom


  SIDAN 21:
  Boktips
  Titel: Irsta socken – tradition och förnyelse
  Sven Olby har varit engagerad i tillblivelsen av boken om Irsta socken. Irsta socken i Västmanlands län har en bebyggelse-historia som sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden. Från 1200-talet och fram till vår tid finns bevarade handlingar om de människor som bott och verkat här.
  Boken (365 sidor) kostar 250 kronor  och kan beställas av Sven Olby, Tel. 0761091184 eller sven.olby@gmail.com