Info här

Arosiana

 • Arosiana 3-2018

   

  Sid 4: Stiftsbibliotekets boksamlingar
  Stiftsbiblioteket i Västerås är en avdelning av Västerås stadsbibliotek, där de äldre samlingarna av unika böcker och handskrifter finns förvarade./Pia Letalick.
  Sid 8: Gästgivaregårdar, del 2/3
  Gästgivaregårdar var en gång en del av de allmänna kommunikationerna där man bytte häst./Elisabeth Torsner.
  Sid 14: Kvarteret Igor i Västerås
  Annika Olsson och Johan Andersson, arkivarier vid Västerås stadsarkiv, har här valt att utforska det stadskvarter som idag heter Igor./Johan Andersson.
  Sid 18: Fattigvården i Västerås 3/3
  Den avslutande artikeln om den öppna fattigvården i Västerås./Carl Henry Björklund.
  Sid 20: Så här hittar du bland flygbilderna
  Steg för steg tips./Sven Olby.
  Sid 20: Om en svenskamerikansk soldat
  Soldaten Peter Nilsson Hjelm Long kan vi följa och kartlägga med hjälp av de svenska kyrkböckerna, Centrala Soldatregistret, general- mönsterrullor, domböcker, bouppteckning samt Ancestry och de svenskamerikanska kyrkböckerna./Ingemar Widestig.