2019-06-17

Arosiana 2-2019

Innehåll:

Amerika-emigrationen
Presumtiva emigranter hade knapphändig känne-dom om Amerika och alla praktiska detaljer inför en resa över Atlanten. Varför emigrerade så många och hur gick det till rent praktiskt? På vilka grunder fattade människorna beslutet att emigrera?
Text: Kerstin och Simeon Andersson

Den gamla bilden
Soldater på övning vid Västerås Regementes övnings-fält i Salbohed 1905. Andre man från höger i övre raden är Ture Olsson. Det är ledtråden som blyertsskriften på bilden förmedlat till framtiden.
Text: Börje Öhrling

Aina Wifalk och rollatorn
Aina Wifalk, som själv led av svår värk och ett besvärande handikapp, tog med fantasi och sunt förnuft fram en modell av den moderna rollatorn och startade produktion av den.

Text: Kerstin Rännar

De emigrerade till Nya Zeeland
Kontakter som kommer via DNA-topsning öppnar nya perspektiv på den svenska utvandringen. En topsad familjemedlem vars far är född i norra Skåne fick träffar från Nya Zeeland.

Text: Börje Öhrling

Mordet på Johan Ljung
Denna historia börjar med en notering i Västerås domkyrkoförsamlings dödbok den 15 augusti 1843. Där står: Johan Gustaf Ljung 36 år, brandvakt. Våldsamt behandlad den 14 augusti av f.d. skräddar-gesällen Gustaf Hellström, dog han genom följderna därav. Mord!

Text: Johan Skogby

Brandförsäkringshandlingar – en guldgruva
Gustav III grundade  år 1782 Allmänna Brandförsäkringsfonden för dessa behov. För att veta hur stor ersättningen som skulle utbetalas efter en brand krävdes en nedtecknad beskrivning av fastigheten. Brandförsäkringarna har detaljerade beskrivningar av husen, byggnadsår och uppgifter om ägare. Brandförsäkringshandlingar är en bra källa för att få en bild av hur släkten levde på sina gårdar och i sina hus.

Text: Kerstin Andersson

Gertrud Borelius – prästfrun i Ramnäs
Detta är berättelsen om Gertrud Borelius och Gustaf Erik Hyltén-Cavallius, personer som utmanade vedertagna normer för att förändra samhället. Långt innan dagens sociala medier vårdade dåtidens skrivkunniga sina familjerelationer via brev. Den stora brevsamlingen berättar om händelserika liv som utspelades i skenet av några av de mest dramatiska händelserna i Europas moderna historia.

Text: Ingemar Borelius

Kryckeståt
Brudparsuppvaktning är en folklig uppvaktning som sker till brudparet i anslutning till bröllopet antingen kort före bröllopet eller i anslutning till bröllopsfesten.