2020-06-18

Arosiana 2-2020

INNEHÅLL
Jessica Meir, Amerikansk astronaut med Västerås-anknytning / Sven Olby
Ny styrelseledamot – Eva Johansson
Ny styrelseledamot – Pia Hägg Karlstein
Ny styrelseledamot – Anders Hasselrot
Annons – Upplandsmuseet
Svensk-amerikanska tidningar / Sven Olby
Johan Bure – den borgerliga genealogins fader / Simeon Andersson
Badhistoria / Simeon Andersson
Bildsidan – Årsmötet / Börje Öhrling
VLT 1830-1920  / Simeon Andersson
Löss, loppor och lortiga fötter / Vilhelm Sundbom
Kyrksilver-stöld och förlossningsutbildning / Jan Carlsäter
Förordningen om Post-Bådhen  / Simeon Andersson
Postdiligens-rån / Stefan Karlmark
Konrad Tektor och Gustaf Hjert / Simeon Andersson
Boktips – Brukshandel vid Skultuna Bruk  / Stig Svärd
Läsövning / Ingemar Widestig