2018-05-29

Arosiana 3-2018

 

Sid 4: Stiftsbibliotekets boksamlingar
Stiftsbiblioteket i Västerås är en avdelning av Västerås stadsbibliotek, där de äldre samlingarna av unika böcker och handskrifter finns förvarade./Pia Letalick.
Sid 8: Gästgivaregårdar, del 2/3
Gästgivaregårdar var en gång en del av de allmänna kommunikationerna där man bytte häst./Elisabeth Torsner.
Sid 14: Kvarteret Igor i Västerås
Annika Olsson och Johan Andersson, arkivarier vid Västerås stadsarkiv, har här valt att utforska det stadskvarter som idag heter Igor./Johan Andersson.
Sid 18: Fattigvården i Västerås 3/3
Den avslutande artikeln om den öppna fattigvården i Västerås./Carl Henry Björklund.
Sid 20: Så här hittar du bland flygbilderna
Steg för steg tips./Sven Olby.
Sid 20: Om en svenskamerikansk soldat
Soldaten Peter Nilsson Hjelm Long kan vi följa och kartlägga med hjälp av de svenska kyrkböckerna, Centrala Soldatregistret, general- mönsterrullor, domböcker, bouppteckning samt Ancestry och de svenskamerikanska kyrkböckerna./Ingemar Widestig.