Info här

ÅRSMÖTES-PROTOKOLL

Protokoll från årsmöte 2020-03-11 Kyrkbacksgården, Västerås.
Protokoll sid 1 (§1-8)
Protokoll sid 2 (§9-15)
Protokoll sid 3 (§16-20)