Info här

ÅRSMÖTES-PROTOKOLL

Protokoll från årsmöte 2022-03-23 Virtuellt årsmöte.
Årsmötesprotokoll paragraf 1-7
Årsmötesprotokoll paragraf 8-16
Årsmötesprotokoll paragraf 17-20