Info här

Biblioteket

Släktforskarplatsen på Västerås Stadsbibliotek

Släktforskarplatsen är belägen vid fackavdelningens vänstra sida under trappan.
Ingång finns direkt från Engelbrektsgatan.

Under 2022 kommer stora ändringar ske på fackbiblioteket.
En inlämningsmaskin för böcker installeras, digitalcenter flyttas mm.

Uppdatering september 2022.
Det har börjat forma sig, hela väggar med forskningsmaterial.
På ena sidan Västmanland referenslitteratur, på andra sidan Släkt och hembygdslitteratur.
Utbytestidningar i pappersform har minskat till ett fåtal.
Nya datorbord är det meningen att det skall bli.

På Västmanlandssamlingen hittar man litteratur om Västmanland, både landskapet och länet.
Samlingen, som började byggas upp på 1960-talet, innehåller böcker, tidskrifter, årsböcker
och uppsatser av olika slag. Den är uppdelad i en referenssvit och en utlåningssvit.
Tidningar i original och på mikrofilm, diabilder, videofilmer och kartor, t ex äldre geologiska
och topografiska, kompletta böcker och tidskrifter.

Abraham Abrahamsson Hülphers, som i slutet av 1700-talet skänkte sin stora bok- och
handskriftssamling till stiftsbiblioteket. Detta material är fortfarande av stor betydelse för
forskning i svensk musik-, orts- och personhistoria.
Hülphers genealogier är nu tillgängliga i sökbar form via Västerås stadsbiblioteks
hemsida e-tjänster/Alvin portal https://bibliotekivastmanland.se/

På släktforskarplatsen finns två datorer med internetuppkoppling för SVAR och Arkiv Digital Allt-i-ett,
som ger möjlighet till forskning i hela landets församlingar. De bokas genom bibliotekets datorer.
eller hemifrån via e-tjänster på https://bibliotekivastmanland.se/

Gå in på hemsidan, välj BIBLIOTEKEN i menyn på det röda fältet. Rulla ner till Västerås
Bibliotek och klicka på den texten. Välj ”Boka grupprum eller Enrummet”, logga in med ditt
bibliotekskortsnummer. När man är inloggad i neloan-programmet kan man boka tid
när man vill komma dit och forska.
Dessutom finns ett antal databaser i datorerna, folkräkningar, död- och begravning.