Info här

Biblioteket

Släktforskarplatsen på Västerås Stadsbibliotek

Släktforskarplatsen är belägen vid fackavdelningens vänstra sida under trappan.
Ingång finns direkt från Engelbrektsgatan.

Under våren och sommaren 2022 kommer stora omändringar ske på fackbiblioteket.
En inlämningmaskin för böcker installeras, digitalcenter flyttas mm.

På Västmanlandssamlingen hittar man litteratur om Västmanland, både landskapet och länet.
Samlingen, som började byggas upp på 1960-talet, innehåller böcker, tidskrifter, årsböcker
och uppsatser av olika slag. Den är uppdelad i en referenssvit och en utlåningssvit.
Tidningar i original och på mikrofilm, diabilder, videofilmer och kartor, t ex äldre geologiska
och topografiska, kompletta böcker och tidskrifter.

Abraham Abrahamsson Hülphers, som i slutet av 1700-talet skänkte sin stora bok- och
handskriftssamling till stiftsbiblioteket. Detta material är fortfarande av stor betydelse för
forskning i svensk musik-, orts- och personhistoria.
Hülphers genealogier är nu tillgängliga i sökbar form via Västerås stadsbiblioteks
hemsida www.bibliotek.vasteras.se .

Där finns två datorer med internetuppkoppling för SVAR och Arkiv Digital Allt-i-ett,
som ger möjlighet till forskning i hela landets församlingar. De bokas genom bibliotekets datorer
eller hemifrån med bibliotekskortet och din kod via www.bibliotek.vasteras.se