Info här

Arosiana 3-2017

Kulturnatten den 16 september 2017
Foto: Sven Olby

Maline Fäldt och Monika Wilander


Iréne Ek och Gerd Svensson


Stig Hammarberg och Monika Wilander


Folke Anell och Henry Johansson


Andreas Albinsson och Karin Jyrell

Medlemsmöte den 21 september
Foto: Åke Dahlqvist

Gun Utterström demonstrerade vad som är nytt i Disgen 2016 och gav tips om användningen.

Allt för Sverige
Foton genom Fredrik Mejster
Fredrik Mejster berättar om arbetet bakom kulisserna till TV-programmet Allt för Sverige.
Han gör researchen kring emigration och kopplingen mellan personerna i svenska och
amerikanska arkiv.

Fredrik Mejster (mitten) med John och Jamie i finalen av säsong 5.
John vann det året.


Ett läkarutlåtande som ger Irenius Pettersson möjlighet att gifta sig, trots att han har epilepsi.
Användes till att berätta Erica Andersons släkt-historia i säsong 6.
Epilepsi var ett äktenskapshinder fram till 1968.

Släktforskardagarna i Halmstad
Foto: Simeon Andersson


Mässhallen var under uppbyggnad in i det sista.


Kerstin Andersson vid förbundets ”porträttvägg”, som egentligen var baksidan på deras monter.


Magnus och Monika Wilander samt Kerstin Andersson var bland åhörarna vid den
informationskonferens som föregick årsstämman.

Att skriva om sin släkt – erfarenheter och överraskningar
Hur skapas egentligen historia – och kan vi lita på den?
Det är om muntliga berättelser och om tolkningen av dessa som Gunnar Dahl talade.

Gunnar Dahl inledde med att visa stolparna för föredraget.


Foto: Simeon Andersson

Informationskonferens
Kultur- och demokratiministern gav Riksarkivet i uppdrag att beskriva förutsättningarna för
att göra SVAR avgiftsfritt.
Karin Åström Iko, riksarkivarie och Jan Aronsson, styrelseordförande Arkiv Digital,
debatterade vad det skulle innebära.

Karin Åström Iko, Erland Ringborg, Jan Aronsson debatterade.


Karin Åström Iko och Jan Aronsson med blomsterkvastar.


Förbundsordförande Erland Ringborg


Jan Aronsson, Arkiv Digitals styrelseordförande.


Nicklas Hertzman, till vänster, berättade om nyheter i Arkiv Digital.

Är Handskriften på väg att försvinna?
Paleografi, en studie av handskrifter genom flera århundraden
En av stötestenarna när det gäller att ta del av det skrivna kulturarvet är svårigheterna att
läsa historiska dokument. De historiska urkunderna ligger till grund för vår historie-
uppfattning och i ett levande kulturarv är det viktigt att sprida kunskap om hur man tolkade
och hur vi ska kunna förstå dessa handskrivna ”krumelurer” . Karin Borgkvist arbetar som
arkivpedagogisk samordnare och paleograf vid Riksarkivet samt som paleograf i Riddarhuset.

Prisutdelning
Foto: Kerstin Andersson
Under stämmomiddagen delade förbundets ordförande Erland Ringborg ut priser:

Årets eldsjäl: Hans Högman för hans hemsida om den militära organisationen.


Årets släktbok: Ulla Thorsell för hennes bok Östanbäcksfolket.


Örnbergspriset: Historikern Peter Olausson för hans forskning.