Arosiana 2-2017

Intervju
Foto: Lotta Jansson


Kerstin Andersson intervjuades av VLT om släktforskning den 1 mars.

Ny styrelsemedlem Hans Eriksson
Foto: Privat


Vår nye styrelsemedlem presenterar sig och berättar om varför han släktforskar.

Jourhavande Släktforskare 5/4
Foto: Sven Olby


Vid jourhavande den 5 april fick Göran Bodén hjälp av Ingemar Widestig och
Gunnar Andersson hjälpte Siv Berglind med deras respektive släktforskning.

Margareta Lundqvist berättar i detta nummer om sin barndoms trädgård
Foto: Privat


Här ser vi Margaretas mor, Ingeborg, med pioner vid stugknuten.


En trädgård med ett hav av blommor.


Margaretas föräldrahem, ett rött trähus byggt 1906. Föräldrarna, Ingeborg
och Eleon Larsson, står vid trappan.

Samrådskonferensen i Uppsala den 4-5 mars
Foto: Kerstin Andersson

Förbundet och medlemsföreningarna diskuterar aktuella
frågor och synpunkter. Lars Berglöf och Kerstin Andersson
representerade Västerås Släktforskarklubb


Konferensen var förlagd till Norrlands Nation i Uppsala. Foto: Inger Kylefors

Get-online-week på Skiljebobiblioteket den 29 mars
Foto: Kerstin Andersson


Ola Wikström på Skiljebobiblioteket, här i samtal med Monika Wilander,
hjälpte allmänheten att använda digitala hjälpmedel.

Släktforskningens dag den 18 mars på biblioteket
Foto: Sven Olby


Hans & Elisabeth Elgerot med Henry Johansson.


Karin Jyrell fick besök av Per och Daniela Lindberg.


Thomas Pontusson och Gunnar Andersson

Stadsbiblioteket 22 mars
Foto: Sven Olby


Eva Matsson berättar om mikrofilmsläsaren för tidningar för Gunnar Andersson
och Monika Wilander.


Demonstration. Eva Matsson visar hur mikrofilmsläsaren för tidningar fungerar.

Medlemsmöte 20 april på Kyrkbacksgården
Foto: Karin Jyrell


Björn Engström berättade hur man forskar om gårdar under rubriken
”Var har jag bott?” vid ett medlemsmöte den 20 april.
Kerstin Andersson tackar för föredraget.

This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×