Bli medlem

Västerås Släktforskarklubb är
föreningen för dig som gillar
släktforskning

 

Som medlem får du:

  • Vår medlemstidning AROSIANA, 3 nummer per år.
  • Facebookgruppen AROSIANA, Västerås släktforskarklubb, med nyheter och möjlighet att ställa frågor till andra släktforskare.
  • Nybörjarkurser i släktforskning. Vi planerar även för fortsättningskurser.
  • Föreläsningar och studiebesök. Vi anordnar varje år ett antal föreläsningar med inriktning på släktforskning samt utflykter till arkiv och historiska platser.
  • Släktforskarhjälp från medlemmar.
  • Släktforskarcafé där vi medlemmar släktforskar och pratar släktforskning över en fika.
  • DNA-café, för dig som är intresserad av DNA-forskning.

Vill du bli medlem?

Enklast är att betala in medlemsavgiften via internet, bankgiro: 5481-4843
och skicka oss ett mail till: arosiana-vsfk@arosiana.se med nedanstående fyra uppgifter:
1. Namn, 2. Adress, 3. Telefon, 4. E-postadress.
Skriv ”Ny medlem” och tala om att du har betalat in avgiften.

Medlemsavgift, enskild 200 kr.
Familjeavgift tillägg 100 kr.
Junioravgift (under 25 år) 100 kr.
Avgift avser kalenderår.
Inbetalning under sista kvartalet inkluderar nästkommande år.
I och med att du lämnat din e-postadress till
Västerås Släktforskarklubb godkänner du att
vi kan använda den för utskick till dig om vår
verksamhet och information om aktiviteter.

Om klubbens policy angående GDPR, se längst ner på sidan.

Alternativ med Swish:

Vill du hellre ha ett inbetalningskort från Västerås Släktforskarklubb,
så skicka ett mail till oss om det!
Om du vill kontakta någon i klubbens styrelse, se Kontakta klubben.

Som medlem i VSFK får du …
ta del av andra medlemmars kunskaper och erfarenheter av släktforskning.
tips om källor och metoder för din släktforskning.
tillfällen att vara med på intressanta medlemsmöten och studiebesök.
köpa litteratur och CD-skivor med medlemsrabatt.
kännedom om olika dataprogram som hjälper dig att ordna din forskning.
vår medlemstidning AROSIANA.
Du som medlem kan även få tidningen som pdf om du vill läsa den på skärm och kunna förstora.
läsa andra föreningars medlemstidningar.

POLICY för Västerås Släktforskarklubb

Dataskyddsförordningen GDPR, GDPR-policy.
Västerås Släktforskarklubb hanterar personuppgifter i medlemsregistret.
Personuppgifterna
används endast för föreningsintern information och kommunikation, tillträde till medlemsportalen samt för hantering av medlemsavgifter.
Medlemsregistret utgör också grund vid ansökningar om stöd och bidrag (t.ex. från Västerås stad och Sveriges Släktforskarförbund).
I dessa fall förmedlas inga uppgifter om enskilda medlemmar, informationen är begränsad till medlemsantal.

För att externt förmedla personuppgifter tillämpar Västerås Släktforskarklubb policyn att detta kräver uttryckligt medgivande från medlemmen.
Medlemsregistret innehåller följande uppgifter:
· Namn
· Postadress
· E-postadress
· Telefon
Vid inträde i klubben medger medlem att ovannämnda uppgifter hanteras i klubbens administrativa system.
Vid avslutande av medlemskap behålls uppgifterna, i medlemsregistret, till dess att rapporteringsskyldigheten för ansökningar har gått ut vilket i normalfallet är sista januari varje år.

Medlemsregistret omfattas av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) med kompletterande bestämmelser i svensk lag enligt SFS2018:218, nedan kallat Lagstiftningen.
Västerås
Släktforskarklubb, som är en juridisk person, har enligt Lagstiftningen ett ansvar som personuppgiftsansvarig.
I personuppgiftsansvaret ingår att personuppgifter skall behandlas på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst och otillåten behandling.

För åtkomst av personuppgifter krävs administratörsrättigheter i klubbens administrativa system.
Västerås Släktforskarklubb tillämpar policyn att begränsa tillgång till administratörsrättigheter till de som i sina föreningsuppdrag behöver dessa för utförandet av tilldelade uppgifter.
Administratörsrättigheter tilldelas av styrelsen och gäller så länge specifikt föreningsuppdrag pågår.

Medlem kan begära utdrag eller ändring av uppgifter genom kontakt med kassor@arosiana.se

 

This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×