Info här

Bli medlem

Vill du bli medlem?

Enklast är att betala in medlemsavgiften via internet, bankgiro: 5481-4843
och skicka oss ett mail till: arosiana-vsfk@arosiana.se med nedanstående fyra uppgifter:
1. Namn, 2. Adress, 3. Telefon, 4. E-postadress.
Skriv ”Ny medlem” och tala om att du har betalat in avgiften.

Medlemsavgift, enskild 200 kr.
Familjeavgift tillägg 70 kr.
Junioravgift (under 25 år) 70 kr.
I och med att du lämnat din e-postadress till
Västerås Släktforskarklubb godkänner du att
vi kan använda den för utskick till dig om vår
verksamhet och information om aktiviteter.

Om klubbens policy angående GDPR, se längst ner på sidan.

Alternativ med Swish:

Vill du hellre ha ett inbetalningskort från Västerås Släktforskarklubb,
så skicka ett mail till oss om det!
Om du vill kontakta någon i klubbens styrelse, se Kontakta klubben.

Som medlem i VSFK får du …
ta del av andra medlemmars kunskaper och erfarenheter av släktforskning.
tips om källor och metoder för din släktforskning.
tillfällen att vara med på intressanta medlemsmöten och studiebesök.
köpa litteratur och CD-skivor med medlemsrabatt.
kännedom om olika dataprogram som hjälper dig att ordna din forskning.
vår medlemstidning AROSIANA.
Du som medlem kan även få tidningen som pdf om du vill läsa den på skärm och kunna förstora.
läsa andra föreningars medlemstidningar.

POLICY för Västerås Släktforskarklubb

Dataskyddsförordningen GDPR

  1. De personuppgifter som lagras elektroniskt är Medlemsnummer, Namn, Postadress, Telefonnummer (om uppgivit) och E-postadress (om uppgivit).
    Vi vill ha medlemmarnas skriftliga godkännande för att kunna lagra e-postadress.
  1. Information enligt punkt 1 är nödvändig för klubbens normala verksamhet, kontakt med medlemmarna och för att rapportera antal medlemmar till Sveriges Släktforskarförbund per varje nyår. Klubbens informationskanaler till medlemmarna är tidningen Arosiana, hemsidan arosiana.se samt e-postmeddelanden.
  2. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part utom i de fall det är nödvändigt för klubbens verksamhet. För närvarande gäller det medlemsnummer, namn och postadress för distribution av klubbens tidning Arosiana, varefter uppgifterna raderas hos tryckeriet.
  3. Uppgifter lagras så länge en person är medlem i klubben. Uppgifter raderas det år medlemskapet upphört. Avliden medlem raderas direkt när föreningen blivit informerad.
    Information finns lagrad hos ordförande, kassör och registeransvarig. Medlem kan begära utdrag eller ändring av uppgifter genom kontakt med kassor@arosiana.se