2019-06-04

Arkivens dag

Datum: 9 november, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Karlsgatan 2 Västerås, lokal Traversen.
Kalender

Information och släktforskarhjälp. Skärmutställning på temat ”Gömt och Glömt”.
Karlsgatan 2, lokal Traversen. Ingen anmälan.

Övriga aktiviteter på Karlsgatan 2:
UTSTÄLLNINGAR I TRAVERSEN KL 12-16
Västmanlands läns museum visar utställningar om Rysslägret i Krampen och
om berättelser om sägner och folktro från olika socknar i Västmanland.

Västerås stadsarkiv låter dig söka i Västerås stadsarkivs digitala bilddatabas
och visar en utställning på årets tema.

Regionarkivet visar en utställning om Sofielunds vårdhem 1865-1985.

Västerås stadsbibliotek visar material om mejerirörelsen i Västmanland.

Hur bra är du på glömda ord? Vallby Friluftsmuseum låter dig testa dina
kunskaper.

Badelunda hembygdsförening visar en fotoutställning med bilder från de
två böckerna om byn Skälby i Badelunda.

Arkiv Västmanland visar utställningen Det som ofta glöms bort! De flesta
som deponerar arkiv tänker att det är viktigast att bevara de ekonomiska och
juridiska handlingarna men handlingar som fotografier, affischer och brev
med mera – de som speglar ”verksamhetens själ” är minst lika viktiga men de
glöms ofta bort och rensas ut. Varför blir det så?

Kulturföreningen Vi i Viksäng visar en utställning om Spanska sjukan
och kommer även att ha lotteri och bokförsäljning.

FÖREDRAG I HÖRSALEN KL 12.15-15.45
12.15-12.45 Västerås äldsta historia i skrift och under mark Hur
skriftliga och arkeologiska källor samverkar och fördjupar kunskapen
om staden under vikingatid och medeltid. Med arkeolog Ulla Bergquist.

13.00-13.30 Skälby – en by i förändring! Hör hur förändringarnas
vindar svept över den lilla byn Skälby i Badelunda. Med PO
Flodberg, Lars Envall och Ulla Wallén från Badelunda Hembygdsförening.

14.00-15.00 Arkiv i konsten Konstnären Kristina Müntzing berättar
om sitt användande av arkiv som en del i sin konstnärliga praktik.

15.15-15.45 Zickermanska textilverket En källa med bilder
för studier av äldre folkliga textilier i Västmanlands län. Med fd
Länshemslöjdskonsulent i Västmanlands län Anna Karin Reimerson.