2022-12-26

Arkivens dag

Datum: 11 november, 2023
Tid: 12:00 - 16:00
Kalender

Temat är ”Färg och Form”. Så inriktningen kommer att vara ”fastighetsforskning”.
Västerås Släktforskarklubb kommer att var på Karlsgatan 2, lokal Transformatorn.