2017-08-31

Att person- och släktforska i ett kommunarkiv

Datum: 29 november, 2017
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Fackbiblioteket, nedre plan, Västerås stadsbibliotek.

En fortsättning från 18/10 med fler exempel från Västerås Stadsarkiv. Föredrag av Johan Andersson, arkivarie.
Arr. Stadsbiblioteket och Västerås Stadsarkiv, i samarbete med Västerås Släktforskarklubb.