2017-11-25

”Kvarteret Igor – Från medeltid till 2000-tal”

Datum: 7 mars, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Fackbiblioteket, nedre plan, Västerås stadsbibliotek.
Kalender

Föredrag av Annika Olsson och Johan Andersson, arkivarier vid Västerås Stadsarkiv.
Arr. Stadsbiblioteket, Västerås Stadsarkiv och Västerås Släktforskarklubb.