2017-11-25

“Kvarteret Igor – Från medeltid till 2000-tal”

Föredrag av Annika Olsson och Johan Andersson, arkivarier vid Västerås Stadsarkiv.
Arr. Stadsbiblioteket, Västerås Stadsarkiv och Västerås Släktforskarklubb.

Datum: 7 mars, 2018

Tid: Kl. 18.00

Plats: Fackbiblioteket, nedre plan, Västerås stadsbibliotek.