2017-08-31

Att person- och släktforska i ett kommunarkiv

Datum: 18 oktober, 2017
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Fackbiblioteket, nedre plan, Västerås stadsbibliotek.
Kalender

Exempel från Västerås Stadsarkiv. Föredrag av Johan Andersson, arkivarie.
Arr. Stadsbiblioteket och Västerås Stadsarkiv, i samarbete med Västerås Släktforskarklubb.