2019-11-28

Fader okänd

Calle Lindström ger en föreläsningen som belyser frågan runt
oäkta barn, socialt, juridiskt och vilka källor man kan söka i.
Vidare ges en historisk tillbakablick hur samhället såg på det
oäkta barnet och dess moder.
Anmälan senast den 16/2 till Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com
Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs vi förväg vid anmälan.

Pdf  Källor oäkta barn 1

Pdf  Källor oäkta barn 2

Datum: 26 februari, 2020

Tid: Kl. 18.00

Plats: Kyrkbacksgården Västerås, lokal Lykttändaren.