2019-06-04

Finnar i Västmanland

Datum: 4 september, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Kyrkbacksgården Västerås, lokal Lykttändaren.
Kalender

Gunnar Larsson berättar om de finska torparna som befolkade nästan alla socknar i Västmanlands län under 1600-talet. Särskilt de som bosatte sig i trakten av Västerås. Samt lite allmänt om skogsfinnarna i mellersta Sverige.

Anmälan senast 26/8 till Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com

Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.