2017-04-25

Föreläsningar: Lokalhistoria nära oss

Datum: 26 april, 2017
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Stadshusets kommunfullmäktigesal, ingång Fiskartorgsentrén
Kalender

Brandväsende, epidemier och äldre västeråsbilder, föreläsningar med lokalhistorisk anknytning på Stadshusets kommunfullmäktigesal. Fri entré.
Kvällen inleds med några glimtar ur polis- och brandväsendets historia i Västerås, från 1700- till 1900-talet, presenterade av arkivarie Johan Andersson.
Därefter reflekterar arkivarie Camilla Hjelm över hur var det att leva förr bland farsoter och t ex infekterad mjölk som spred sjukdomar? Och vad gjorde en hälsopolis?
Avslutningsvis talar arkivarie Anders Edström om stadsarkivets bildsamlingar, vilka har mycket att berätta om Västerås och dess invånare under de senaste 100 åren. Här finns skolor, bostäder, fordon, människor, båtar, butiker, industrier m.m. En stor del av bilderna är överförda till digitalt format och en del dessutom åtkomliga via internet, www.vasterasbildbank.se.