2020-06-19

Från “gravvalvsallvarligt” till dödskul.

Lennart Palm letar sig ner i gravvalv och dokumenterar gamla
gömda och glömda kistor. Han berättar många roliga episoder.
Med anledning av coronapandemin kommer presentationen ske digitalt.
Inbjudan för att delta i de digitala föredragen sänds via mejl till våra medlemmar.

Datum: 11 november, 2020

Tid: kl. 18

Plats: Digital presentation