2018-05-22

Greveparet Lewenhaupt på Carlslunds herrgård och 1800-talets folkväckelse

 Gunnar Kärrbom berättar och sjunger.

Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Anmälan senast den 6/11 till Karin Jyrell, Tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com

 

Datum: 14 november, 2018

Tid: Kl. 18.00

Plats: Lykttändaren, Kyrkbacksgården