2021-10-28

Jakobsberg hus och människor, med tanke på fortsatt virusspridning blir föredraget digitalt.

Datum: 16 februari, 2022
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digital presentation
Kalender

Jakobsberg hus och människor
Berättelse om en stadsdel, föredrag av Roland Pettersson

Anmälan senast 7/2 via e-post genom att skriva ’Jakobsberg hus och människor‘ till ath@knowledgediscovery.se .