2018-07-14

Johannes Rudbeckius – förvaltaren och förnyaren

Datum: 24 oktober, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Fackbiblioteket, nedre plan, Västerås stadsbibliotek.
Kalender

John Rothlind håller föredrag om biskop Rudbeckius  och hans bestående insatser för kyrkan och samhället, inkluderande bland så mycket annat utbildning, vård och omsorg – av betydelse inte bara lokalt för Västerås utan även nationellt.
Ingen föranmälan.
I samarbete med Västerås stadsbibliotek.