2021-06-29

Kulturhistorisk vandring

Datum: 8 september, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Vallby friluftsmuseum
Kalender

Kulturhistorisk vandring på Vallby friluftsmuseum med guide.
Vi samlas vid Handelsboden. Kostnad 30:-

Anmälan senast den 25/8 till Pia H. Karlstein.
tfn 070-513 88 73 eller pia.karl50@gmail.com

MAX 25 personer