2021-06-29

Kulturnatten

Datum: 18 september, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Kalender

Kulturnattens  program 2021 kommer bestå av en rad digitala kulturupplevelser som du kan ta del av just där du är.
Västerås Kulturnatt är en härlig folkfest i mitten av september, där det bjuds på ett myller av stadens kulturutbud.
Se program på https://www.vasteraskulturnatt.se