2022-11-21

Maskintolkning av handskrivna källmaterial, HTR

Datum: 3 april, 2023
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Digitalt möte
Kalender

Föredrag av Karl-Magnus Johansson, 1:e arkivarie på Landsarkivet i Göteborg.
Han har ansvarat för HTR-projektet ”Detektiva polisens rapportböcker från 1868-1902”
ZOOM-möte.
Anmälan senast 27 mars till program@arosiana.se