2020-11-30

Missionären Alma Björk

Datum: 27 januari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digital presentation
Kalender

Gert Viebke berättar om Alma, dotter till en indelt soldat.
Mötet med Lewi Petrus, sjuksköterskeutbildning, tre resor
till Afrika och hennes sista tid vid Bondebacken.

Virtuellt föredrag på Google Meet.
Så deltar du i våra virtuella möten:
När inbjudan kommer, så anmäler
du dig genom att klicka på svarsalternativet
Ja längst ned.
På mötesdagen startar du internetprogrammet
(browsern) Chrome, öppnar ditt inbjudningsmail
och klickar på Anslut till Google Meet.
(Du kan testa detta en kvart före mötet.)