2019-11-28

Om ett storartat och anonymt folk

RoseMarie Sjöberg berättar om sina böcker. De baseras på vad
som forskats fram i kyrkböcker, brev och muntligt berättande.
Det är släkthistoria med dokumentära inslag och berättandet
är den skönlitterära formen.
Anmälan senast 12/1 till Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com
Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Datum: 22 januari, 2020

Tid: Kl. 18.00

Plats: Kyrkbacksgården Västerås, lokal Lykttändaren.