2019-06-04

Polisen – då och nu

Datum: 16 oktober, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Kyrkbacksgården Västerås, lokal Lykttändaren.
Kalender

F.d. polisen Jan Ståhl tar oss igenom tiden från stadsvakten till 2015 då det blev en samlad nationell Polismyndig-het. Kort brottsutveckling i Västmanland under 2000-talet (ett urval av brott). Redovisning av Brottsförebyg-gande rådets konsta-terade fall av dödligt våld mellan 2001-2017.

Anmälan senast 7/10 till Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com

Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.