2020-06-17

Sjöfolk

Datum: 21 oktober, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digital presentation
Kalender

Eva Johansson berättar om hur man släktforskar om sjömän med
tyngdpunkt på sjömanshusens arkivhandlingar. Eva går igenom
vad sjömanshusen är och vilka handlingar som är mest intressanta,
sjöförklaringar, lotsar och fyrpersonal med mera.
Med anledning av coronapandemin kommer presentationen ske digitalt.
Inbjudan för att delta i de digitala föredragen sänds via mejl till våra medlemmar.