2022-05-04

Skogssamer i Västmanland och Bergslagen under 1600- och 1700-talet.

Datum: 23 november, 2022
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Kyrkbacksgården, Lykttändaren, Västerås
Kalender

Jouni Tervalampi berättar om skogssamekulturen här nere. Det upptäcks allt fler historiska samiska platser.
Kaffe/te och smörgås (á 60:-)  beställs i förväg vid anmälan.
Anmälan senast den 16/11 till Pia H. Karlstein tfn 070-513 88 73 eller pia.karl50@gmail.com.