2023-08-24

Stadsarkivets höstprogram

Datum: 24 oktober, 2023
Tid: 18:00 - 20:00
Plats: Västerås stadshus, ingång från Fiskartorget
Kalender

TISDAG 24 OKTOBER KL 18.00
Guldkorn från arkiven

Visning i stadsarkivets arkivmagasin.

Genom fotografier, brev och dokument berättar vi om byggnader som aldrig
uppfördes, om Lillåuddens historia och Nymans Ur, och om utbrytarkungen Uno Sunell och gamla matbutiker med mera.
Obligatorisk föranmälan
till stadsarkivet via stadsarkivet@vasteras.se eller
på telefon 021
39 19 93. Ange vilket datum det gäller.
OBS!
Begränsat antal platser!
Plats: Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.

Samling kl. 17.50 i entrén.


Fri entré
till samtliga arrangemang. Läs mer om programpunkterna och filmerna från Mimer på stadsarkivets webbplats:  vasteras.se/stadsarkivet
Kontaktuppgifter till stadsarkivet:
stadsarkivet@vasteras.se eller telefon
021
39 19 93.