2023-08-24

Stadsarkivets höstprogram OBS Inställt.

Datum: 28 november, 2023
Tid: 18:00 - 19:30
Plats: Västerås stadshus, ingång från Fiskartorget
Kalender

OBS Inställt p.g.a. sjukdom.
TISDAG 28 NOVEMBER KL 18.00

”När en stad växer
sett ur filmens perspektiv”
Med
Rebecca Svensson, filosofie doktor i ekonomisk historia, som ciceron kommer vi att se några sekvenser ur ett par Västeråsfilmer från 1900talet, det sekel när Västerås hade växtvärk, och resonera kring vad som händer när en stad växer och vilka konsekvenser det får.
Plats: Fullmäktigesalen i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.

Ingen föranmälan