2019-03-13

Stadsarkivets program 13 november 2019

Datum: 13 november, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Kalender

Lär känna din historia.
Var med på en visning av Stadsarkivets Samlingar.
Biljetterna delas ut under Arkivens dag. Eventuellt överblivna biljetter hämtas i Fiskartorgsentrén i stadshuset samma vecka som visningarna äger rum. OBS! Begränsat antal platser.
Visningarna börjar 14.00 resp. 18.00
Plats: Västerås stadshus, ingång i Fiskartorgsentrén.
Samling kl. 13.50 / 17.50 i entrén.