2024-01-31

Stadsarkivets program

Datum: 13 mars, 2024
Tid: 18:00 - 20:00
Plats: Fullmäktigesalen i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén
Kalender

Trädgårdsmästarens orangeri
Föredrag med Maria Löfgren , hortonom och tidigare museiträdgårdmästare på Vallby friluftsmuseum, nu verksam som lektor vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet.
Hör om orangeriernas historia i Sverige
och Västmanland.
Plats: Fullmäktigesalen i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Ingen föranmälan.
Fri entré till samtliga arrangemang. Vid eventuella förändringar skrivs det på stadsarkivets hemsida under respektive programpunkt.
Läs mer om programpunkterna på stadsarkivets webbplats: vasteras.se/stadsarkivet
Kontaktuppgifter till stadsarkivet: stadsarkivet@vasteras.se eller telefon 021 39 19 93.