2019-03-05

Stadsarkivets program 22 maj 2019

Datum: 22 maj, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Kalender

Frisyrer, folkparker och framtidstro – Västerås 1950- och 1960-tal i bilder.

Följ med till ett par årtionden präglade av modernisering och framtidstro.
Genom fotografer speglas tidtypiska företeelser, händelser och folkliv i den växande industristaden.
Arkivarier Annika Olson och Henrik Sundholm.
Plats: Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.