2024-01-31

Stadsarkivets program

Datum: 18 april, 2024
Tid: 18:00 - 20:00
Kalender

Västmanländska förr och nu
Föredrag om den västmanländska dialekten med Eva Thelin, forskningsarkivarie vid Isof Institutet för språk och folkminnen, Dialekt
och folkminnesarkivet.
Plats: Fullmäktigesalen i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Ingen föranmälan.
Fri entré till samtliga arrangemang. Vid eventuella förändringar skrivs det på stadsarkivets hemsida under respektive programpunkt.
Läs mer om programpunkterna på stadsarkivets webbplats: vasteras.se/stadsarkivet
Kontaktuppgifter till stadsarkivet: stadsarkivet@vasteras.se eller telefon 021 39 19 93.