2020-08-15

Stadsarkivets program hösten 2020 OBS: Inställt med anledning av pandemin

Datum: 25 november, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén
Kalender

Västerås biskopssätes äldsta tid. Inställt, men kommer igen juni 2021.

Föredraget kommer bland annat att granska den så kallade Florenslängden, där Västerås för första gången nämns som biskopssäte under namnet Arosa.
Längden skrevs ursprungligen omkring 1103. Frågan om Domkyrkan från början låg på en annan plats kommer också att beröras.
Föredrag med Christian Lovén, docent och redaktör vid verket Det medeltida Sverige på Riksarkivet.
Arrangeras tillsammans med Svenska kyrkan Västerås.
Fri entré! OBS! Föranmälan till stadsarkivet@vasteras.se eller tel. 021-391993. Max 50 åhörare.
Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén Lokal fullmäktigesalen.
Se även stadsarkivets hemsida