2020-08-15

Stadsarkivets program hösten 2020

Värdshuset Klippans äldre historia byggnader, människor, mat och musik.

Under mer än två sekel var Klippan en samlingspunkt för nöjeslystna västeråsare. Här presenteras de första hundra åren av värdshusets historia.
Föredrag med Johan Andersson, arkivarie, Västerås stadsarkiv.
OBS! Plats: Västerås stadsbibliotek, fackavdelningen, nedre plan, OBS ny lokal Hörsalen max 40 deltagare
Arrangeras tillsammans med stadsbiblioteket och Västerås släktforskarklubb.
Se även stadsarkivets hemsida

Datum: 28 oktober, 2020

Tid: kl. 18.00

Plats: Stadsbiblioteket, Hörsalen