2020-08-15

Stadsarkivets program hösten 2020

Datum: 30 september, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén
Kalender

Det äldsta Västerås i jord och skrift

Arkeologiska undersökningar ger kontinuerligt ny kunskap om det äldsta Västerås.
När det är som bäst samverkar resultaten från arkeologiska undersökningar med arkivens skriftliga källor.
Föredrag med Ulla Bergquist, arkeolog.
Föredraget äger rum i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén. Lokal fullmäktigesalen, max 50 åhörare.
Se även stadsarkivets hemsida