2021-07-26

Stadsarkivets program hösten 2021

Datum: 14 oktober, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Stadshusentén 17:30 samling
Kalender

Visning av konsten i stadshuset.
Vilka tankar låg bakom den ambitiösa konstnärliga gestaltningen av Västerås stadshus när det byggdes under 1950- och 1960-talen?
Västerås tidigare kulturchef Staffan Rune visar och berättar om konstverken och dess tillkomst med utgångspunkt från bevarade arkivhandlingar.
OBS! Antalet deltagare i konstvandringen är begränsat till 20 personer.
Samling: inne i stadshusentrén kl. 17.50.
Obligatorisk föranmälan till stadsarkivet:
stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-39 19 93