2021-07-26

Stadsarkivets program hösten 2021

Datum: 4 november, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Östra kyrkogårdens huvudentré kl. 17:50
Kalender

Kyrkogårdskultur – seder, sägner och gamla Västeråssjälar.
Alla helgons och alla själars dagar är en högtid med kulturella rötter djupt ner i medeltiden.
Ur kulturhistoriskt perspektiv är kyrkogårdar platser där olika tider möts, där olika kulturer korsar varandras spår och där både nuet och historien finns närvarande.

Följ med på en höstpromenad på Östra kyrkogården.
Visning med Rebecca Svensson, filosofie doktor i ekonomisk historia.
Samling vid Östra kyrkogårdens huvudentré på Alléstigen, kl. 17.50.
OBS! Antalet deltagare i visningen är begränsat till 20 personer.
Obligatorisk föranmälan till stadsarkivet:
stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-391993