2021-07-26

Stadsarkivets program hösten 2021

Arkivens Dag – Årets tema: Röster i arkiven.
Ett årligt återkommande arrangemang över hela Norden.
Mer information om plats, utställningar 
och föredrag kommer att finnas på stadsarkivets hemsida.

Datum: 13 november, 2021